Categories
Implementare

ANUNȚ

Fondul SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Componenta 1: STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI – Regiuni mai puțin dezvoltate

Lider – ȘCOALA POSTLICEALĂ “DIMITRIE CANTEMIR

Titlu proiect:

“IPCAR – Învăț practic – sunt competent – mă angajez rapid”

Perioadă de implementare 24 luni – 4 semestre.

Activitățile din cadrul proiectului au demarat în data de 20 august 2020. Pe parcursul primului semestru al anului școlar 2020-2021 s-au înscris în grupul țintă 42 de elevi înmatriculați la  specializarea Asistent Medical Generalist,  în anul III de studiu.

 Beneficiile obținute de elevi prin participarea la proiect au fost:

  • consiliere și orientare profesională;
  • asigurarea echipamentului obligatoriu;
  • echipamente de identificare a funcțiilor vitale;
  • 5 burse sociale în valoare de 2800 de lei,  pentru susținerea elevilor care au o situatie defavorizata din punct de vedere material.

Activitățile elevilor continuă cu o competiție profesională online cu premii și trei workshop-uri – Primul meu interviu, Nediscriminare pe piața muncii și Inovații TIC în medicină.

Școala Postliceală Dimitrie Cantemir a dotat un cabinet de evaluare a deprinderilor, aptitudinilor și competențelor obținute în urma stagiilor de practică.

ANUNȚ

ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ PENTRU PROIECTUL DERULAT ÎN CADRUL ȘCOLII CONTINUĂ ȘI ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021. Potențialii beneficiari sunt elevii înmatriculați la specializarea Asistent Medical Generalist din anii II și III de studiu.

Beneficiile obținute de elevii care se vor înscrie în continuare în grupul țintă vor fi cele menționate anterior.

Pentru informații suplimentare accesați:

sau contactați responsabilii de grup țintă: doamna Cistelican S. și doamna Kiraly I.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *